ข้อมูลการชำระเงิน

เพราะเราต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเสมอ เพื่อให้เราเป็นที่หนึ่งในใจคุณ สำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์

 

ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

  1. ชำระโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
  2. ชำระผ่านเค้าเตอร์เซอวิสต่างๆ
  3. ชำระผ่านธนาคาร
  4. ชำระผ่านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

 

ชำระแบบเก็บเงินปลายทาง
ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้ากับทางพนักงานที่ทำสัญญากับลูกค้าได้ หลังจากทำการชำระค่าสินค้ากับทางพนักงานบริษัททุกครั้งให้ลูกค้าขอหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งเก็บไว้เพื่อใช้ในการยืนยันเมื่อจำเป็น และ พนักงานผู้ที่ทำสัญญาการเช่าซื้อสินค้าให้กับลูกค้าจะเป็นผู้ดูแลลูกค้าไปตลอดอายุสัญญานั้นๆ

 

 

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

  1. บริการผ่อนชำระแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิต สำหรับสินค้าที่อนุญาติให้ผ่อนชำระได้
  2. ลูกค้าผู้ที่ต้องการผ่อนชำระ ต้องทำสัญญาเช่าซื้อสินค้ากับทางบริษัทให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข และ ต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อน
  3. เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินในแต่ละครั้ง กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้กับตัวเองทุกครั้ง เพื่อใช้ยืนยันสถานะการชำระเมื่อจำเป็น
  4. หลังจากทำรายการสั่งซื้อ จะได้รับข้อมูลการสั่งซื้อทาง อีเมลล์ (E-Mail) ที่ให้ไว้กับระบบในขั้นตอนการกรอกที่อยู่ในการจัดส่ง เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
  5. ข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า