ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 14.1 คิว รุ่น SGCF-1415

SKU: ว่างเปล่า