ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 5.5 คิว รุ่น SGCF-0555

SKU: ว่างเปล่า