ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.1 คิว รุ่น SGCF-0715

SKU: ว่างเปล่า