ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 9.2 คิว รุ่น SGCF-0925

SKU: ว่างเปล่า