ตู้แช่ 2 ประตู 28 คิว รุ่น SGPM-2803

SKU: ว่างเปล่า