ตู้แช่ 3 ประตู 42 คิว รุ่น SGPM-4203

SKU: ว่างเปล่า