จักรกระเป๋าหิ้วซิกแซ็ก อิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 3323

SKU: ว่างเปล่า

รายละเอียด

 • ลวดลายประดิษฐ์ตกแต่ง 23 ลวดลาย
 • กระสวยหงาย ‘ระบบอะพอลโลฮุค’
  ช่วยให้ด้ายโรยตัวสม่ำเสมอไม่เป็นถั่วงอกง่าย
 • ระบบเย็บรังดุมอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
 • ระบบสนเข็มอัตโนมัติ
  เพิ่มความสะดวกในการร้อยด้ายเข้ารูเข็ม
 • ปรับความกว้างลวดลายได้สูงสุด 6 มม.
 • ใช้เข็มคู่ได้
 • ฐานจักรเย็บอิสระฟรีอาร์ม
 • ระบบตีนผีกดผ้าแบบงับติด
 • ปรับความถี่ห่างฝีเข็มได้
 • ระบบกรอกระสวยอัตโนมัติ
 • เหมาะกับงานเย็บผ้าที่ใช้ในครัวเรือน
  ประดิษฐ์ชิ้นงานตกแต่ง หรือตัดเย็บเสื้อผ้า