เครื่องซักผ้า 2 ถัง กึ่งอัตโนมัติ 14 กิโล

SKU: ว่างเปล่า
  • สามารถแช่ผ้าได้ 20 นาทีและต่อด้วยการซัก 15 นาที
  • ตั้งเวลาปั่นแห้งได้สูงสุด 10 นาที ระบบปั่นแห้งแบบ เทอโบ ดราย
  • สามารถเลือกทางน้ำเข้าเครื่องได้ทั้งทางถังซักและถังปั่นตามต้องการ
  • สามารถเลือกโปรแกรมการซักได้แบบสกปรกมากและแบบปกติ
  • ถุงกรองถอดออกทำความสะอาด
  • สายท่อน้ำทั้งยืดและหดเก็บได้