ตู้เย็น

฿19,900.00

ตู้เย็น 2 ประตู 11 คิว

0 out of 5
(0)
SKU: ว่างเปล่า
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 52 กก.
 • ขนาดเครื่อง 60 x 63.1 x 158 ซม.
View Productเปรียบเทียบ
฿24,500.00

ตู้เย็น 2 ประตู 15 คิว

0 out of 5
(0)
SKU: ว่างเปล่า
 • ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
 • น้ำหนัก 80 กก.
 • ขนาดเครื่อง 72.7 x 71.1 x 171.5 ซม.
View Productเปรียบเทียบ
฿16,900.00

ตู้เย็น 2 ประตู 8.6 คิว

0 out of 5
(0)
SKU: ว่างเปล่า
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 53 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.5 x 63.8 x 148.7 ซม.
View Productเปรียบเทียบ
฿8,900.00

ตู้เย็นประตูเดียว 5.2 คิว

0 out of 5
(0)
SKU: ว่างเปล่า
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ขาตั้งตู้เย็นออกแบบให้ติดตั้งมาพร้อมตู้
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 26 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 58.9 x 105.7 ซม.
View Productเปรียบเทียบ
฿10,500.00

ตู้เย็นประตูเดียว 6.3 คิว

0 out of 5
(0)
SKU: ว่างเปล่า
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ระบบทำความเย็นแบบ ไดเร็คคูล
 • ดีไซน์สวยงาม
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 33 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 59.9 x 122.2 ซม.
View Productเปรียบเทียบ

ตู้เย็น 2 ประตู 11 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 52 กก.
 • ขนาดเครื่อง 60 x 63.1 x 158 ซม.
SKU: ว่างเปล่า

ตู้เย็น 2 ประตู 15 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
 • น้ำหนัก 80 กก.
 • ขนาดเครื่อง 72.7 x 71.1 x 171.5 ซม.
SKU: ว่างเปล่า

ตู้เย็น 2 ประตู 8.6 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 53 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.5 x 63.8 x 148.7 ซม.
SKU: ว่างเปล่า

ตู้เย็นประตูเดียว 5.2 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ขาตั้งตู้เย็นออกแบบให้ติดตั้งมาพร้อมตู้
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 26 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 58.9 x 105.7 ซม.
SKU: ว่างเปล่า

ตู้เย็นประตูเดียว 6.3 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ระบบทำความเย็นแบบ ไดเร็คคูล
 • ดีไซน์สวยงาม
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 33 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 59.9 x 122.2 ซม.
SKU: ว่างเปล่า

ตู้เย็น 2 ประตู 11 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 52 กก.
 • ขนาดเครื่อง 60 x 63.1 x 158 ซม.

ตู้เย็น 2 ประตู 15 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
 • น้ำหนัก 80 กก.
 • ขนาดเครื่อง 72.7 x 71.1 x 171.5 ซม.

ตู้เย็น 2 ประตู 8.6 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 53 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.5 x 63.8 x 148.7 ซม.

ตู้เย็นประตูเดียว 5.2 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ขาตั้งตู้เย็นออกแบบให้ติดตั้งมาพร้อมตู้
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 26 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 58.9 x 105.7 ซม.

ตู้เย็นประตูเดียว 6.3 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ระบบทำความเย็นแบบ ไดเร็คคูล
 • ดีไซน์สวยงาม
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 33 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 59.9 x 122.2 ซม.

ตู้เย็น 2 ประตู 11 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 52 กก.
 • ขนาดเครื่อง 60 x 63.1 x 158 ซม.

ตู้เย็น 2 ประตู 15 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
 • น้ำหนัก 80 กก.
 • ขนาดเครื่อง 72.7 x 71.1 x 171.5 ซม.

ตู้เย็น 2 ประตู 8.6 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ช่องทำน้ำแข็งแบบถาดคู่
 • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
  และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • ระบบกระจายความเย็นรอบทิศทาง
 • กระจายความเย็นภายในตู้อย่างทั่วถึง
 • น้ำหนัก 53 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.5 x 63.8 x 148.7 ซม.

ตู้เย็นประตูเดียว 5.2 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ขาตั้งตู้เย็นออกแบบให้ติดตั้งมาพร้อมตู้
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 26 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 58.9 x 105.7 ซม.

ตู้เย็นประตูเดียว 6.3 คิว

0 out of 5
(0)
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ระบบทำความเย็นแบบ ไดเร็คคูล
 • ดีไซน์สวยงาม
 • ชั้นตะแกรงลวด
 • คงทนและทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 • น้ำหนัก 33 กก.
 • ขนาดเครื่อง 54.8 x 59.9 x 122.2 ซม.

แสดง 5 รายการ