การรับประกันสินค้า

สินค้าแต่ละประเภท จะมีอายุในการรับประกันที่แตกต่างกันไป สามารถดูได้จากหน้าเวปไซต์ หรือ จากเอกสารแสดงการรับประกันสินค้า ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าในแต่ละชนิดระบุข้อความแตกต่างกันไป

  • กรณีสินค้าชำรุดก่อนทำการส่งมอบสินค้า ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ทันที โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ที่ส่งมอบสินค้า และขอให้ลูกค้าทำการตรวจสภาพสินค้าก่อนทุกครั้งที่จะมีการรับสินค้า เมื่อลูกค้าเซ็นต์ใบส่งมอบสินค้าถือว่าลูกค้าพึงพอใจในสภาพสินค้านั้นๆแล้ว ดังนั้นจึงขอย้ำให้ทราบว่าควรจะตรวจสอบสินค้าก่อนทุกครั้งที่จะมีการเซ็นต์เอกสารส่งมอบสินค้า

 

  • กรณีรับสินค้าแล้วแต่ยังอยู่ในประกัน ให้ลูกค้าโทรติอต่อเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ขายสินค้าให้แก่ท่าน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานกับทีมช่างของบริษัทให้เข้าไปดูแล ตรวจสอบ และทำการแก้ไขจุดบกพร่องหรือจุดที่เสียหายของสินค้าชนิดนั้นๆ

 

  • กรณีสินค้าหมดประกันแล้ว ลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ขายสินค้าให้แก่ท่าน เพื่อประสานงานกับทีมช่างของบริษัท แต่ในกระบวนการนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเหมาะสม เนื่องจากสภาพสินค้าได้หมดอายุประกันแล้วตามเงื่อนไขของบริษัทที่ได้กำหนดไว้