สมัครงานซิงเกอร์สุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายอัตรา ลักษณะงานแนะนำสินค้าของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าสนใจสั่งซื้อ สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาบ้านดอน (ซอยพาณิชย์) ในเวลาทำการเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ไม่เคยต้องคดีร้ายแรง
วุธิการศึกษามัธยม3ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ขยันซื่อสัตย์และมีวินัย
กล้าที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย